střední ScioŠkola Holešovice

Svět se mění, my měníme školu

Společně tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Snažíme se poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme se pracovat v týmu a plánovat projekty. Směřujeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
21. 06. 2024 | Výsledky 2. kola přijímací zkoušky. V tabulce, která je ve formátu PDF ke stažení níže, se... Více Výsledky 2. kola přijímací zkoušky
02. 04. 2024 | Výsledky 1. fáze školní přijímací zkoušky (Natoč video). V tabulce níže se uchazeči nacházejí... Více Výsledky 1. fáze školní přijímací zkoušky (Natoč video)

Škola pro budoucnost

Svět se mění stále rychleji. Snažíme se připravit na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.  

Vnitřní motivace k učení

Chuť poznávat je vrozená. My studenti ovlivňujeme, co a jak se budeme učit. Je na nás, jakou cestou se vydáme k cíli.

Fungujeme v týmu 

Směřujeme k tomu, abychom si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a odhalili své silné stránky.

otazník

Od září 2024 začínáme!
Přijímáme do 1. a 2. ročníku.

více info o přihláškách do 1. ročníku

 

více info o přestupu do 2. ročníku

Důraz na rozvoj kompetencí

abychom zvládli převzít odpovědnost za své jednání

Převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou schopnosti ceněné více než encyklopedické znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme

víme, proč se učíme a jak na to

My studenti máme možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budeme učit. Jsme zodpovědní za vlastní učení. Poháním nás vnitřní motivaci – učení nám proto (většinou) přináší radost.

Učíme se vzájemnému respektu

chceme umět vycházet s druhými

Fungování týmu je pro nás nezbytná podmínka zdravé školy. Snažíme se o vzájemný respekt. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Vnímáme, že každý jsme jiný

a učíme se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco jiného. Máme možnost pracovat způsobem, který je každému nejbližší. Nasloucháme si a navzájem podporujeme silné stránky.

Jsme partnerem sobě i ostatním 

škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech: pedagogů, studentů i rodičů. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně se studenty i rodiči hledáme jejich řešení.

Propojujeme školu s reálným životem

škola má být pro život, a ne naopak.

Podporujeme aktivity mimo školní budovu, zveme si do školy inspirativní hosty. Řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Chceme umět své znalosti uplatňovat v reálném životě.

Máme akreditaci MŠMT, úspěšně jsme prošli kontrolou České školní inspekce

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.

MŠMT razítko

Maturitu zvládneme

I svoboda v učení má své hranice. Hlídáme si, kam se posouváme ve vztahu ke stanoveným cílům. Jsme motivováni, hledáme své rezervy. Maturita je jen první z velkých výzev, na které se cílevědomě připravujeme po celou dobu studia.

Přijímačky na vysokou školu

Dostáváme komfortní podmínky k tomu, abychom přijímačky úspěšně zvládli. Škola nám pružně vychází vstříc ve všem, co potřebujeme. Krom toho se opíráme o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy.