Výsledky 1. fáze školní přijímací zkoušky (Natoč video)

V tabulce níže se uchazeči nacházejí pod registračním kódem ze systému Dipsy.

2. 4. 2024| Tea Debnárová

Postupujícím uchazečům následně odešleme pozvánky do 2. fáze školní přijímací zkoušky (týmová aktivita a pohovor).

Všichni uchazeči (postupující i nepostupující) konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyk a matematiky na přidělené škole (pozvánky rozesílají předmětné školy).

 

Postupují do 2. fáze přijímacího řízení

402624 445203 478485 487139 492758 507910
406403 452982 480476 488285 492795 510148
408986 455954 480942 488772 492881 516814
423097 456978 480945 489831 445545 507335
431553 466004 482356 490784 493759 517443
436268 468026 485618 491156 496485 517511
438310 470713 486071 491672 498378 517955
442466 471271 487071 605884 409000 446260

 

Nepostupují do 2. fáze přijímacího řízení

401368 517830 472835 483799 491888 511787
435724 472147 476518 490441 493652 508225
494761 495688 505279 507470 511783 509169