ScioŠkola Praha Holešovice – střední škola, s.r.o.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení 2024


Pro přihlášení do přijímacího řízení je třeba vyplnit formulář v našem

přihláškovém systému

 a doručit nám vyplněnou listinnou přihlášku  na adresu:

scio.cz, s.r.o., Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8 - Karlín do 24. července 2024.


Ve 3. kole přijímacího řízení v roce 2024 může uchazeč*ka získat nejvýše 40 bodů na základě těchto částí přijímacího řízení:

 1. Natoč video o sobě - max. 20 bodů
 2. Pohovor - max. 20 bodů

První část školní přijímací zkoušky: NATOČ VIDEO O SOBĚ

Zadání:

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš, a pošli jej dle instrukcí, které ti přijdou na email, do pátku 12. 7. 2024 do 23:59 min.

Jakmile obdržíme vaší přihlášku, sdělíme vám, jak k nám video doručit.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Odpověz na otázky:  

 1. Co tě baví? Jak trávíš svůj volný čas?
 2. Proč se hlásíš právě na naši školu?
 3. Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům*kám dává? Jakým tématům se ve škole budeš chtít věnovat?
 4. Co uděláš pro školu ty? 
 5. A jak si představuješ sám*sama sebe, až budeš ze školy po maturitě odcházet? 

Kreativitě se meze nekladou, buď sám*sama sebou…

Kritéria:

 • Dodržení zadání (0 - 15 bodů)
  • délka videa 3 minuty (maximálně +/- 1 minuta) (0 nebo 5 bodů)
  • zodpovězení všech otázek (0 - 5 bodů)
  • uchazeč*ka je na videu vidět (0 nebo 5 bodů)
 • Soulad s hodnotami a principy ScioŠkol (0 nebo 5)
  • uchazeč*ka ve videu prokáže, že rozumí a chápe princip fungování ScioŠkoly a její hodnoty

Hodnocení 1. části: 

Uchazeči*ky mohou v 1. části školní přijímací zkoušky získat max. 20 bodů. Uchazeči*ky musí pro přijetí získat v každém z kritérií alespoň 1 bod. Ostatní uchazeči*ky nesplnili*y kritérium 1. části přijímacího řízení Natoč video o sobě a nebudou tedy přijati*y ke studiu.

 

Druhá část školní přijímací zkoušky: POHOVOR

S každým uchazečem*kou si půl hodiny popovídáme. Ptáme se na otázky, které se týkají videa, které nám uchazeč*ka zaslal*a a zjišťujeme, zda se hodí ke studiu na naší škole. Uchazeči*ky mají také možnost zeptat se na věci, které je zajímají a ověřit si, jestli je naše škola pro ně ta pravá. 

Kritéria pro hodnocení pohovoru:

 • míra samostatnosti a zodpovědnosti (0 - 4 body)
 • aktivita (aktivní přístup ke studiu, aktivní zapojení do mimoškolní činnost) (0 - 4 body)
 • motivace k učení (0 - 4 body)
 • soulad s hodnotami a pedagogickými principy ScioŠkol (0 - 4 body)
 • ochota podílet se na provozu školy (např. úklid, mytí nádobí, administrativa) (0 - 4 body)

Hodnocení 2. části: 

Uchazeči*ky mohou v 2. části školní přijímací zkoušky (pohovor) získat max. 20 bodů. Uchazeči*ky musí pro přijetí získat v každém z kritérií alespoň 3 body. Ostatní uchazeči*ky nesplnili*y kritérium 2. části přijímacího řízení Pohovor a nebudou tedy přijati*y ke studiu.

 

Celkové hodnocení přijímací zkoušky

 1. Ke vzdělávání ve Střední ScioŠkole Holešovice bude přijato 20 uchazečů*ek seřazených dle získaných bodů ve všech částech přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů*ek výsledek školní přijímací zkoušky, a to dle bodování kritérií v tomto pořadí: 1. Soulad s hodnotami a pedagogickými principy ScioŠkol 2. Motivace k učení 3. Míra samostatnosti a zodpovědnosti. Pokud bude trvat rovnost bodů i poté, pořadí uchazečů*ek určí los.
 2. Pokud uchazeči*ky nesplní kritéria v 1. části školní přijímací zkoušky Natoč video o sobě nebo v 2. části školní přijímací zkoušky Pohovor, nesplnili*y kritéria přijímacího řízení a nebudou ke studiu přijati*y.
 3. Prospěch ze základní či jiné školy nezohledňujeme v žádné části přijímacího řízení. 

 

Jaké jsou termíny 3. kola přijímacích zkoušek?

 • Od 21. června 2024 – se bude  V DIPSY  postupně objevovat seznam škol, které vypisují volná místa ve 3. kole včetně kapacit oborů.
 • Do 11. července 2024 – můžete podat přihlášku do 3. kola na naší školu. A to přes náš přihláškový systém
 • Vyplněnou listinnou přihlášku je potřeba doručit na adresu: scio.cz, s.r.o., Pobřežní 658/34, 186 00 Praha 8 - Karlín do 24. července 2024.
 • 12. července 2024 je nejzazší termín pro zaslání videa, které je 1. částí přijímacího řízení - Natoč video o sobě. 
 • Od 15. do 24. července 2024 – Proběhne 2. část školní přijímací zkoušky - Pohovory.
 • 24. července 2024 ve 21.00 hod. – Zveřejníme výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy).
 • 25. července 2024 v 18.00 hod. proběhne online beseda s rodiči uchazečů*ek.